บริการรับทำประกันภัยรถยนต์ ประเภท1,2 และ3 โดยลูกค้าเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  • เล่มทะเบียน (ใบคู่มือจดทะเบียน) หรือ ตัวถ่ายสำเนา
  • จำนวนเงินค่า ประกันภัย
    บริการรับทำ พรบ. รถยนต์ โดยลูกค้าเตรียม เอกสารดังต่อไปนี้
  • เล่มทะเบียน (ใบคู่มือจดทะเบียน) หรือ ตัวถ่ายสำเนา
  • จำนวนเงินค่า พรบ.
 
 
Home