บริการรับจัดไฟแนนท์รถยนต์ ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เป็นกันเอง เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เพื่อความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ

    ขั้นตอนการให้บริการ

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ตรวจสอบเอกสารและประเมินราคารถ
 2. ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ทำสัญญาพร้อมเอกสาร (มีบริการนอกสถานที่)
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ออกตรวจสอบผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน
 4. เมื่อตรวจสอบผ่านและเอกสารทุกอย่างครบถ้วน พร้อมอนุมัติภายใน 1 วัน

   เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
  ผู้เช่าซื้อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • คู่มือทะเบียนรถยนต์
 • เอกสารการเงิน ( ถ้ามี )
  ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • เอกสารการเงิน ( ถ้ามี )

 
Home