มุ่งมั่นพัฒนา สู่การเป็นบริษัทจัดเช่าซื้อ มั่นคงและแข็งแกร่ง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เหนือกว่า โดยการผสมผสานเทคโนโลยีกับทรัพยากรมนุษย์อย่างกลมกลืนทั้งนี้เพื่อบรรลุผลประโยชน์ที่ดีและสมดุลต่อลูกค้า พนักงาน และ ผู้ถือหุ้น

 
   
 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นไปสู่บริษัทที่ให้บริการด้านการเงินระดับแนวหน้าของภาคเหนือ อย่างมั่นคง สร้างสรรค์ และแน่วแน่ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างที่สุด

 

สโลแกนของบริษัทฯ : บริการด้วยน้ำจิต ผูกมิตรด้วยน้ำใจ

 
  สาขาต่าง ๆ ของบริษัทฯ  
 
  1. สำนักงานใหญ่ และ สาขาช้างคลาน
     เลขที่ 414/8-9 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
     โทรศัพท์ :   053-204333 , 053-205154
     โทรสาร :    053-204543
     E-Mail :    cpl@pattanasin.com
  2. สาขาหางดง
     เลขที่ 86 ม.9 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
     โทรศัพท์ :   053-822299 , 053-823957
     โทรสาร :    053-823955
     E-Mail :    cpl@pattanasin.com
  3. สาขาลำพูน
     เลขที่ 111/1 ม.2 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
     โทรศัพท์ :   053-532999 , 053-532900
     โทรสาร :    053-511511
     E-Mail :    cpl@pattanasin.com
  4. สาขาเชียงราย
     เลขที่ 66/2 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
     โทรศัพท์ :   053-750817 ถึง 8
     โทรสาร :    053-750639
     E-Mail :    cpl@pattanasin.com
  5. สาขาลำปาง
     เลขที่ 336/1-2 ถ.บ้านเชียงราย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
     โทรศัพท์ :   054-310699 , 054-310695 ถึง 8
     โทรสาร :    054-311121
     E-Mail :    cpl@pattanasin.com
  6. สาขาป่าซาง
     เลขที่ 625/1 ม.1ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
     โทรศัพท์ :   053-556889
     โทรสาร :    053-556900
     E-Mail :    cpl@pattanasin.com
  7. สาขาแพร่
     320 - 320/1 หมู่ 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000
     โทรศัพท์ :   054-627588, 054-627055
     โทรสาร :    054-627833
     E-Mail :    cpl@pattanasin.com
  8. สาขาพะเยา
     286/24 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000
     โทรศัพท์ :   054-412877, 054-413838
     โทรสาร :    054-412878
     E-Mail :    cpl@pattanasin.com
  9. สาขาน่าน
     เลขที่ 14 ม.7 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน (หน้าวัดสมุน) 55000
     โทรศัพท์ :   086-4318387
     โทรสาร :    054-771514
     E-Mail :    cpl@pattanasin.com
  10. สาขาเชียงคำ
     เลขที่ 314 ม.6 ถ.เทิง-เชียงคำ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
     โทรศัพท์ :   054-416333
     โทรสาร :    054-416288
     E-Mail :    cpl@pattanasin.com
  11. สาขาแม่สะเรียง
     เลขที่ 74/1 หมู่3 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
     โทรศัพท์ :   053-621122, 053-621199
     โทรสาร :    053-621543
     E-Mail :    cpl@pattanasin.com