วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2552     วาเลนไทน์นี้ประมูลรถกับพัฒนสิน