วันที่ 1 เดือน เมษายน ปี 2547     เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านในการรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ