วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2551     พัฒนสินพร้อมประมูลอีกครั้ง 8 มี.ค.นี้