วันที่ 18 เดือน กันยายน ปี 2550     สนับสนุนแรลลี่การกุศล