วันที่ 21 เดือน สิงหาคม ปี 2550     ประมูลรถเกือบ 20 คัน เสาร์ที่ 25 สิงหาคมนี้