วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม ปี 2549     The chiangmai Jazz All Stars ครั้งที่ 1