วันที่ 2 เดือน มิถุนายน ปี 2546     เพิ่มความสะดวกสำหรับลูกค้าทุกท่าน ชำระค่างวดได้ทุกสาขาแล้ว ในการรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ