วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2549     www.UsedCar2u.Com ประกาศผลการประกวดบทความชิงเงินรางวัล