วันที่ 5 เดือน ตุลาคม ปี 2548     มีรถก็เหมือนมีเงิน ได้แบบเต็มๆ ไม่หักค่าใช้จ่าย