วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันพฤหัสบดีที่ 3กุมภาพันธ์ 2565