วันที่ 3 เดือน ธันวาคม ปี 2564     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564