วันที่ 7 เดือน กันยายน ปี 2564     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564