วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม ปี 2564     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564