วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม ปี 2548     เปิดให้บริการแล้ว พัฒนสินลิสซิ่ง สาขาเชียงราย