วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564