วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ปี 2563     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563