วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน ปี 2563     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563