วันที่ 30 เดือน ตุลาคม ปี 2563     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2563