วันที่ 30 เดือน กันยายน ปี 2563     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันพุธที่ 30 กันยายน 2563