วันที่ 18 เดือน กันยายน ปี 2563     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563