วันที่ 13 เดือน ธันวาคม ปี 2562     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562