วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ปี 2562     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562