วันที่ 27 เดือน กันยายน ปี 2562     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2562