วันที่ 26 เดือน สิงหาคม ปี 2562     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562