วันที่ 28 เดือน มิถุนายน ปี 2562     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2562