วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม ปี 2562     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562