วันที่ 29 เดือน เมษายน ปี 2562     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562