วันที่ 22 เดือน มีนาคม ปี 2562     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562