วันที่ 29 เดือน มิถุนายน ปี 2548     เปิดแล้ว พัฒนสินลิสซิ่ง สาขาเชียงราย