วันที่ 1 เดือน มิถุนายน ปี 2546     สาขาลำพูน พร้อมบริการท่านแล้ว