วันที่ 25 เดือน มกราคม ปี 2562     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562