วันที่ 21 เดือน ธันวาคม ปี 2561     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561