วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน ปี 2561     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561