วันที่ 26 เดือน ตุลาคม ปี 2561     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561