วันที่ 21 เดือน กันยายน ปี 2561     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561