วันที่ 24 เดือน สิงหาคม ปี 2561     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561