วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม ปี 2561     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561