วันที่ 22 เดือน มิถุนายน ปี 2561     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561