วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม ปี 2561     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561