วันที่ 7 เดือน มิถุนายน ปี 2548     ชาวเชียงรายเตรียมพบ พัฒนสินลิสซิ่ง ปลายเดือนมิถุนายนนี้