วันที่ 27 เดือน เมษายน ปี 2561     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561