วันที่ 23 เดือน มีนาคม ปี 2561     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561