วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561