วันที่ 22 เดือน ธันวาคม ปี 2560     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560