วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน ปี 2560     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560