วันที่ 20 เดือน ตุลาคม ปี 2560     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560