วันที่ 22 เดือน กันยายน ปี 2560     ขอเชิญประมูลรถยนต์มือสองวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560